Valtioneuvoston selvitys: Liikkumattomuuden lasku kasvaa

Valtioneuvosto julkaisi 5.4.2018 selvityksen liikkumattomuuden yhteiskunnallisista kustannuksista. Liikkumattomuus maksaa Suomelle vähintään 3 miljardia euroa vuodessa.

Valtioneuvoston tilaaman raportin tavoitteena oli selvittää liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon yhteyttä kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin yhteiskunnalle muodostuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin ja tuottavuuskustannuksiin.

UKK-instituutin koordinoimasta selvityksestä käy ilmi, että liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja kustannukset kasvavat vuosittain muun muassa suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden seurauksena.

Suomen terveydenhuollon suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 29 % vuoteen 2030 ja 58 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2014 kustannuksiin verrattuna. Liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten säästöpotentiaalin voi sanoa siten olevan hyvin suuri, toteaa raportin vastuukirjoittaja, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aiheesta julkaiseman tiedotteen mukaan urheiluministeri Sampo Terhon näkemys on, että

”Vankentuva taloustietämys ja taloudelliset perustelut liikunnan alalta tuovat liikunnan edistämisen tulevaisuudessa yhä vahvemmin osaksi koko yhteiskuntamme yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tarvitsemme uutta, kumuloituvaa tietoa useista eri liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmista.”

Tommi Vasankarin ja Päivi Kolun toimittama Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset -julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.