Tasa-arvo ja sen tietopohja parantuneet liikunta-alalla

Liikunta ja tasa-arvo 2017 -katsauksen tulokset osoittavat, että sukupuolten tasa-arvo ja sen tietopohja ovat parantuneet liikunta-alalla viime vuosina. Määrällisesti tarkasteltuna sukupuolten välillä on kuitenkin edelleen eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa ja päätöksenteossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen Liikunta ja tasa-arvo 2017 -katsauksen mukaan naisten asema liikunta-alalla on edennyt vuoden 2011 tarkastelun jälkeen. Katsauksen johtopäätöksissä todetaan, että vaikka tasa-arvo liikunta-alalla on edennyt, työ on vielä kesken. Säännöllisen, sukupuolten mukaan eritellyn tiedon keräämisen ja systemaattisen hyödyntämisen avulla voidaan tunnistaa eri sukupuolten tarpeita, seurata muutosta ja tarvittaessa kohdistaa toimenpiteitä erikseen naisille ja miehille, tytöille ja pojille.

Liikunta ja tasa-arvo 2017-katsauksessa esitellään liikunnan teemoja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, raportoidaan tuoreimpia tutkimustuloksia sukupuolittain esiteltynä sekä tehdään vertailua kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen. Keskeisinä näkökulmina ovat fyysinen aktiivisuus, päätöksenteko ja johtaminen.

Myös Liikuntatieteellinen Seura (LTS) haluaa edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toimintansa kehittämiseksi LTS julkaisi 23.1.2018 ensimmäisen yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuosille 2018–2020. Tutustu suunnitelmaan täällä.