Pohjoismainen liikuntatieteen säätiö lakkautetaan

Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports säätiön hallitus on päättänyt lopettaa säätiön toiminnan. Päätös merkitsee säätiön nimeä kantavien pohjoismaisten liikuntatieteellisten kongressien järjestämisen loppumista.

Pohjoismaisen Scandinavian Journal of Medicine and Science Sport -lehden julkaisemisesta vastaa edelleen sen nykyinen kustannusliike.

 
Scandinavian Foundation of Medicine & Science in Sports -säätiön yleiskokous pidettiin 4.11.2016 Norefjellissä Norjassa. Kokouksen asialistalla olivat sekä säätiön että sen omistaman lehden Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports tulevaisuus.
 
Säätiön toiminta päätettiin lopettaa samalla kun yhteistyösopimus kustannusliike John Wiley & Sons kanssa päättyy vuoden 2017 lopussa.  Säätiön purkaminen tapahtuu vuoden 2017 aikana. Jatkossa kustannusliike ottaa yksin vastuun lehden julkaisemisesta ja kehittämisestä. Lehden nykyinen päätoimittaja professori Steven Harridge eroaa vuoden 2017 lopussa ja uuden päätoimittajan haku käynnistyy ensi vuoden aikana.
 
Säätiön lopettaminen tarkoittaa myös sitä, että pohjoismaisten kongressien järjestämisestä luovutaan. Viimeisen pohjoismaisen kongressin järjestää Tanskan liikuntalääketieteellinen yhdistys keväällä 2018.
 
Säätiö perustettiin vuonna 1989 pohjoismaisten liikuntalääketieteellisten yhdistysten ja LTS:n toimesta hallinnoimaan ja julkaisemaan Scandinavian Journal of Medicine and Science –lehteä ja tukemaan pohjoismaisten kongressien järjestämistä.
 
Säätiön toiminnan lopettamisen pääsyinä olivat toiminnan satunnaisuus, yhteispohjoismaisuuden vähäisyys kongressien toteutuksessa sekä pienet resurssit. Säätiön lakkauttamisesta huolimatta pohjoismaiset liikuntalääketieteelliset yhdistykset haluavat pitää yhteyttä ja kokoontuvat pohtimaan yhteistä tulevaisuuttaan Kööpenhaminaan vuoden 2017 helmikuussa.
 
Yleiskokous valitsi säätiön loppukaudeksi hallituksen, joka saattaa yleiskokouksen päätökset voimaan. Puheenjohtajaksi valittiin ylilääkäri Marianne Backer Kööpenhaminasta. Liikuntatieteellistä Seura hallituksessa edustaa pääsihteeri Kari Keskinen ja Suomen urheilulääkäriyhdistystä ylilääkäri Olavi Airaksinen.
 
Kustantaja on vahvistanut lehden tilaushinnaksi 15 Englannin puntaa säätiön nykyisten jäsenyhdistysten jäsenille vuosina 2016 ja 2017. Tilaushinta on edullinen aikaisempaan verrattuna. LTS kannustaakin jäseniään ryhtymään sen tilaajiksi. Lehti ilmestyy sähköisesti 12 numerona vuodessa ja on luettavissa tilaajan henkilökohtaisessa lukulaitteessa.
 
LTS:n syyskokous päätti perustaa uuden jäsenkategorian, jonka jäsenmaksu vuonna 2017 on 58 €. Jäsenyys sisältää Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehden sähköisen vuosikerran 2017.
 

Lisätietoja:  Kari Keskinen 040-5408706, kari.keskinen(a)lts.fi.