LTS on julkaissut yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuosille 2018–2020

LTS haluaa edistää kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Toimintansa kehittämiseksi Seura on julkaissut ensimmäisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa 2018-2020.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat eettisen ja arvopohjaltaan sekä sisällöltään kestävän kansalaistoiminnan perusta. On itseisarvo, että järjestön toiminnassa kaikkia pidetään yhdenvertaisina, ketään ei syrjitä tai häiritä ja järjestössä toimitaan aktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuus on myös keskeinen Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) toimintaa määrittelevä arvo, sillä LTS haluaa ottaa huomioon tiedeviestinnässään moniarvoisesti eri toimijat.

LTS haluaa kehittää koko ajan toimintansa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. LTS:n ensimmäisessä yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan yhdenvertaisuuden nykytila Seurassa sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja tulosten arvioimiseksi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen koskee kaikkea LTS:n toimintaa (seuraa työnantajana ja työyhteisönä, viestintää ja tapahtumia) ja sen koko henkilöstöä.

Tutustu LTS:n yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarkemmin täältä.