LTS arvioi valtionhallinnon toimenpiteet soveltavan liikunnan alueella

Valtionhallinto on edistänyt vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikuntaa (erityisliikuntaa, soveltavaa liikuntaa) 1970-luvulta asti. Valtionhallinto on itse arvioinut soveltavan liikunnan tilaa useissa yhteyksissä. Sen sijaan valtionhallinnon omia toimenpiteitä – ohjausta, seurantaa ja arviointia − ei toistaiseksi ole arvioitu.

 

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) arviointi tuottaa kokonaiskuvan valtionhallinnon tavoitteista, toimenpiteistä ja toiminnan tuloksellisuudesta. Toimintaa arvioidaan asetettujen tavoitteiden ja tehtävien suunnassa. Arviointi kohdistuu valtionhallinnon kaikkiin sektoreihin, ei vain liikuntahallintoon.

Arviointi toteutetaan ajalla 9/2017−3/2018. Arvioinin toteutuksesta vastaavat Teijo Pyykkönen (LTS), Saku Rikala (LTS) ja Timo Ala-Vähälä (Juritele Oy).

Arvioinnin osa-alueet:

1. Kohderyhmän profiili ja tulevaisuuden näkymät.
2. Kohderyhmiin kuuluvien liikuntaa ja urheilua määrittävät keskeiset tekijät.
3. Valtionhallinnon mahdollisuudet ja toteutuneet keinot vaikuttaa em. tekijöihin.
4. Valtionhallinnon toteuttama seuranta ja arviointi ko. alueella (case: vuosi 2015)
5. Kuntien merkitys valtionhallinnon tavoitteiden näkökulmasta.
6. Mallinnus valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.
7. Kehittämissuositukset

 

Arvioinnin toteuttaminen LTS:ssa perustuu valtion liikuntaneuvoston (VLN) kohdennettuun tarjouskilpailuun. VLN:n tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella.

Lisätietoja:

Teijo Pyykkönen (LTS), teijo.pyykkonen(at)lts.fi, 010 778 6608
Saku Rikala (LTS), saku.rikala(at)lts.fi; 010 778 6605