Liikuntahallinnon merkitys vaihtelee liikuttamisen eri kentillä

Liikuntahallinnon ohjaus ulottuu hyvin liikuntapaikkoihin ja seurojen aktiiviliikkujiin. Sen sijaan omatoimiset liikunnan harrastajat ovat enemmän muiden hallinnonalojen ratkaisujen armoilla. Ja arjen liikkumisen ohjauksessa liikuntahallinto on pieni tekijä, arvioivat Kerkko Huhtanen ja Teijo Pyykkönen valtion liikuntaneuvoston ja LTS:n uudessa yhteisjulkaisussa

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt oman julkaisusarjansa, jonka tavoitteena on vahvistaa liikuntakulttuurin tietopohjaa ja käynnistää keskustelua liikuntapoliittisesti merkittäviltä alueilta.

Sarjan ensimmäisessä raportissa ”Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa” (Huhtanen & Pyykkönen) arvioidaan liikuntapolitiikan ja -hallinnon merkitystä eri liikkujaryhmien kannalta. Samalla tarkastellaan muiden hallinnonalojen roolia kansalaisten liikuttamisessa sekä valtion ja kuntien liikuntasuhdetta.

Raportissa peräänkuulutetaan kokonaisvaltaista ja laaja-alaista näkemystä sektorikohtaisen tarkastelun sijaan. Kaikilla hallinnonaloilla tehtävän päätökset vaikuttavat kansalaisten elämään ja sitä kautta liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen näkökulman tulisi näkyä nykyistä vahvemmin erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan, yhdyskuntasuunnittelun, työelämän kehittämisen sekä liikenne- ja koulutuspolitiikoiden säädösvalmisteluissa ja määrärahakohdennuksissa. Raportti on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta (minedu.fi) tai alla olevan linkin kautta.

Liikuntaneuvoston sarjassa julkaistaan liikunta-alan raportteja, selvityksiä ja suunta-asiakirjoja sekä tarvittaessa muita liikuntapoliittista keskustelua vaativia teemaesitteitä ja tietoiskuja.  Lisäksi liikuntaneuvosto julkaisee hallituskausittain arviointiraportin valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista liikunnan alueella.

Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen: Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa (84 sivua). Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:1. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja julkaisuja nro 3.

Linkki julkaisuun:  Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:1.

 

Lisätietoja:

- pääsihteeri Minna Paajanen, p. 09-1607 7276, minna.paajanen(at)minedu.fi  (sarja)

- tutk. ja julk.pääll.  Teijo Pyykkönen, p. 010 778 6608, teijo.pyykkonen(at)lts.fi  (raportin sisältö)

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.