Liikkumisympäristöjä, motivaatiota ja tutkimuksen tilannetta – Esittelyssä Liikuntatieteen päivien teemasessiot 7-9

Liikuntatieteen päivien 2017 rinnakkaisissa teemasessioissa käsitellään ajankohtaisia liikuntakulttuurin kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Perjantain sessioissa (1.9. kello 13.15–14.45) teemoina ovat liikuntatutkimuksen tila, liikkumisen ympäristöt ja liikuntamotivaatio.

Liikuntatieteen päivien seitsemännessä teemasessiossa tarkastellaan liikuntatutkimuksen ja alan tiedontuotannon tilannetta. Valtion liikuntaneuvoston tutkimus- ja arviointijaoston jäsen Professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto) avaa esityksessään tutkimustiedon nykyistä roolia valtion liikuntapolitiikassa. Pääsihteeri Minna Paajasen (Valtion liikuntaneuvosto) puheenvuorossa käydään läpi, miltä liikunnan tietoperusta näyttäytyy valtionhallinnon näkökulmasta sekä mitä tutkimus-, arviointi- ja seurantatietoa päättäjillä on olemassa. Session lopuksi keskustellaan opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä valtion liikuntaneuvoston kanssa valmistelemasta liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjasta.

Päivien kahdeksannessa sessiossa tarkastellaan erilaisia liikkumisen ympäristöjä ja niiden kohtaamia tulevaisuuden haasteita. Session avauksessa keskitytään luontoympäristöön, kun tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen (Luonnonvarakeskus) käy läpi tutkimustiedon valossa luontoympäristön merkitystä liikunta-aktiivisuuden edistäjänä. Tutkijatohtori Leena Soudunsaaren (Oulun yliopisto) esityksessä perehdytään tuoreeseen tietoon kuntien liikuntakaavoituksen tilasta sekä esitellään arki‐ ja terveysliikunnan olosuhteisiin liittyviä hyviä kuntaesimerkkejä. Kolmannessa puheenvuorossa tutkijatohtori Mikko Simula (Jyväskylän yliopisto) esittelee, miten ilmaston lämpeneminen ja ympäristöpoliittinen ohjaus vaikuttavat liikkumisympäristöjen tuottamiseen ja kuluttamiseen sekä miten rakentaa ekologisesti kestäviä liikkumisympäristöjä.

Yhdennäksessä sessiossa perehdytään ajankohtaisiin liikuntamotivaation kysymyksiin kansainvälisin ja kotimaisin voimin. Sessio on osin englanninkielinen. Session avauksessa professori Martin Hagger (Curtin University ja Jyväskylän yliopisto) luo katsauksen liikuntamotivaation ja käyttäytymisen muutoksen ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin. Professori Marit Sørensenin (Norwegian School of Sport Sciences) esityksessä perehdytään fyysiseen aktiivisuuteen ja motivaatioon psykiatristen potilaiden parissa. Session lopuksi liikunnan opettaja, tohtorikoulutettava Heidi Pasi (Jyväskylän yliopisto) esittelee koulupäivän liikunnallistamista osallistavan suunnittelun menetelmillä.

Tutustu päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu myös teemasessioiden 1-3 ja sessioiden 4-6 esittelyihin.

Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään 30.8.–1.9.2017 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Päivien ohjelma koostuu tuttuun tapaan huippuluennoista, ajankohtaisista teemasessioista ja tutkimusesittelyistä sekä tutkimuskilpailusta. Päivät järjestää Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Jyväskylän kaupungin ja LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.