Kaksoisstrategialla kohti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää liikuntatutkimusta

Liikuntatutkimuksessa tarvitaan jatkossakin eri väestö- ja vähemmistöryhmiin kohdennettuja tutkimuksia, mutta myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-periaatteiden sisällyttämistä poikkileikkaavasti tutkimushankkeisiin, toteaa soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä.

Soveltavan liikunnan tutkimus on edelleen vähäistä, mutta monipuolista. Näin todettiin joulukuussa 2016 alan tutkijatapaamisessa. Monilta keskeisiltä soveltavan liikunnan osa-alueilta ei ole juuri lainkaan tutkimusta, kuten moni- ja vaikeavammaisten liikunnasta. Soveltavan liikunnan kohderyhmät ovat jääneet myös monesti pois osasta muita tutkimuksia, kuten laajoja väestötason tutkimuksia. Tutkimuksissa on voitu käyttää tiedonkeruumenetelmiä, joihin soveltavan liikunnan kohderyhmät eivät ole pystyneet vastaamaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on keskeisimpiä soveltavan liikunnan tutkimuksen rahoittajia Suomessa. Ministeriön jakamien tutkimusavustusten painopisteitä on linjattu 1970-luvulta lähtien Liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjoilla. Vuonna 2018 tulee voimaan uusi suunta-asiakirja, jota parhaillaan valmistellaan OKM:ssä ja valtion liikuntaneuvostossa.

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän* mielestä liikuntatutkimuksessa tarvitaan jatkossakin eri väestö- ja vähemmistöryhmiin kohdennettuja tutkimuksia, jotta tieto eri ryhmien liikunnan erityiskysymyksistä lisääntyy. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-periaatteiden valtavirtaistamista ja sisällyttämistä poikkileikkaavasti tutkimushankkeisiin. Esimerkiksi laajat väestötason tutkimukset tulisi kohdistaa kaikkiin väestö- ja vähemmistöryhmiin.

Tulevassa suunta-asiakirjassa tulisi huomioida liikunnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus yhtenä kärkiteemana. Rahoitettavat tutkimukset tuottaisivat tutkittua tietoa eri ryhmien liikunnan erityiskysymyksistä sekä liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tutkimusten avulla tunnistettaisiin niin liikuntakulttuurin poissulkevia ja syrjiviä kuin yhdenvertaisuutta vahvistavia rakenteita ja käytäntöjä.

Lue koko kannanotto täältä.

 

Lisätietoja:

Saku Rikala
Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän sihteeri                                                            Liikuntatieteellinen Seura ry                                                                                                  

saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605

*Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä edistää soveltavan liikunnan tutkimusta, tiedon kokoamista ja levittämistä sekä alan tutkijoiden ja oppilaitosten yhteistyötä. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus ja tasa-arvojaoston kanssa. Työryhmän toimintaa koordinoi Liikuntatieteellinen Seura ry. Lisätietoa työryhmästä täältä.

 

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.