Geenejä, nuoruutta ja etiikkaa – Esittelyssä Liikuntatieteen päivien teemasessiot 1-3

Liikuntatieteen päivien 2017 rinnakkaisissa teemasessioissa käsitellään ajankohtaisia liikuntakulttuurin kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Torstain ensimmäisissä sessioissa (31.8. kello 13.15–14.45) teemoina ovat geenit ja liikunta, nuorten liikuntasuhde sekä urheiluliikkeen etiikka.

Liikunta ja geenit-sessiossa tutustutaan liikunnan ja geenien yhteyteen. Professori Urho Kujala (Jyväskylän yliopisto) avaa esityksessään perimän merkitystä liikunnan määrän sekä liikunnan ja kuolleisuuden välisen yhteyden selittäjänä. Professori Timo Lakan (Itä-Suomen yliopisto) puheenvuorossa esitellään, miten geneettiset tekijät muovaavat liikunnan terveysvaikutuksia. Tutkijatohtori Elina Sillanpään (Gerontologian tutkimuskeskus) esityksessä haetaan vastausta mielenkiintoiseen kysymykseen: Hidastaako liikunta biologista ikääntymistä?

Nuorten liikuntasuhde-sessiossa perehdytään nuorten kokemuksiin liikunnasta ja urheilusta. Professori Pasi Koski (Turun yliopisto) avaa esityksessään nuorten liikuntakokemuksien merkitystä liikuntasuhteen rakentumisessa. Koski esittelee myös uusinta tietoa liikunnallisesti passiivisten lasten ja nuorten liikuntakokemuksista sekä elämänkulusta. Projektipäällikkö Riitta Pyky (ODL Liikuntaklinikka) kertoo puheenvuorossaan, miten maalaispoika eroaa liikkujana kaupungin kasvatista sekä mitkä tekijät vaikuttavat – kannustaen tai rajoittaen − nuorten liikunta-aktiivisuuteen. Kolmannessa puheenvuorossa keskitytään nuoriin urheilijoihin, kun tutkija Outi Aarresola (Kilpa- ja huippu urheilun tutkimuskeskus KIHU) avaa nuorten urheilupolkujen merkittäviä kokemuksia.

Kolmannessa sessiossa tarkastellaan urheiluliikettä eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta. Sessiossa tohtori Jouko Kokkonen (Itsenäisyys100.fi) käy läpi 100 vuotiaan Urheilu-Suomen kovimpia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Tutkija Kati Lehtonen (LIKES-tutkimuskeskus) avaa viime aikoina paljon mediassa esillä olleen väitöstutkimuksensa tuloksia. Lehtonen kertoo, ketkä ovat liikunta- ja urheilujärjestelmän vallankahvassa ja mitkä ovat järjestelmää ylläpitävät verkostolliset rakenteet. Ministeri Lauri Tarastin avaa puheenvuorossaan huippu-urheilun ja kilpa-urheilun eriytymistä.

Tutustu päivien koko ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu myös päivien pääpuhujiin ja heidän teemoihin.

 

Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään 30.8.–1.9.2017 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Päivien ohjelma koostuu tuttuun tapaan huippuluennoista, ajankohtaisista teemasessioista ja tutkimusesittelyistä sekä tutkimuskilpailusta. Päivät järjestää Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Jyväskylän kaupungin ja LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.