Esitelmä- ja kilpailukutsu Liikuntatieteen päiville 2017

Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017.  Kutsumme päiville kaikki liikuntatieteen tekijät esittelemään tutkimusta ja alle 35-vuotiaat osallistumaan tutkimuskilpailuun.

 

Esitelmä- ja kilpailukutsu Liikuntatieteen päiville 2017

Kutsumme kaikki liikuntatieteen tekijät esittelemään tutkimusta Liikuntatieteen päiville 2017 Jyväskylään. Päiville on varattu oma osio tutkijoille, opettajille, kehittäjille ja opiskelijoille liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistyön esittelyyn. Esittelemään voi tulla 1.1.2016 jälkeen julkaistun tai toistaiseksi julkaisemattoman liikuntatieteeseen liittyvän alkuperäistutkimuksen. Työt esitellään e-posterisessioissa, jotka ovat ohjelmassa 31.8 ja 1.9.2017.

Kutsumme myös kaikki alle 35-vuotiaat liikuntatieteen tekijät osallistumaan tutkimuskilpailuun 1.1.2016 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntatieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään Liikuntatieteen päivillä e-posterisessioissa. Parhaat työt palkitaan stipendeillä.

Pyydämme lähettämään työn abstraktin 26.5.2017 mennessä. Abstraktiin sisältyy työn tausta, käytetyt menetelmät, keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Abstraktit arvioidaan ohjelmatoimikunnassa. Esitettäväksi hyväksytyt työt sijoitetaan e-posterisessioihin. Abstraktit julkaistaan päivien aikana ilmestyvässä Liikunta & Tiede-lehden numerossa sekä Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) verkkosivuilla päivien materiaaleissa.

Esitettävä työ voi koostua:

  1. yksittäisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu, lähetetty julkaistavaksi tai tarkoitus lähettää julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä tai kokoomateoksessa,
  2. useasta samaa aihepiiriä käsittelevästä tutkimuksesta tehdystä yhteenvedosta,
  3. väitöskirjakokonaisuuden yhteenvedosta,
  4. Pro gradu -tutkielman yhteenvedosta,
  5. muun opinnäytetyön (kandidaatin tutkielma, diplomityö, ammattikorkeakoulun opinnäyte) yhteenvedosta tai
  6. liikuntatieteen alalla tehdyn kehittämistyön yhteenvedosta.

Tutkimustulosten esittelyn ohella on tärkeää välittää tietoa kyseisen tutkimuksen tulosten sovellettavuudesta käytäntöön.

Tutkimusalueet ovat: biomekaniikka, erityisliikunta, fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntafysiologia, liikuntalääketiede, liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, liikuntasosiologia, liikuntasuunnittelu ja -hallinto, terveyden edistäminen ja terveyskasvatus, toimintaterapia, urheiluhistoria sekä valmennus- ja testausoppi.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta luettavissa täältä.

LISÄTIETOJA

Saku Rikala

saku.rikala(a)lts.fi tai puh. 010 778 6605

Tiedostot