Ajassa

Tervetuloa Soveltavan liikunnan kouluttajatapaamiseen 18.5.2017 Liikuntakeskus Pajulahteen.
Säännöllinen liikunta, hyvä kestävyyskunto ja hyvät motoriset taidot ovat tärkeitä tekijöitä koulumenestyksen kannalta. Liikunnan tehokas hyödyntäminen elinikäisen oppimisen tukena edellyttää kuitenkin tarkempaa tietoa liikunnan vaikutusmekanismeista ja...
Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta tarkastellaan erityisesti koulutuksen, alan kehittämistyön ja yhteiskunnallisen...
Tämänhetkiset aikuisten liikuntasuositukset antavat harmillisen väärän kuvan siitä, millaista terveyttä ylläpitävä ja edistävä liikunta voi olla. Onkin aika remontoida myös kouluikäisten ja aikuisten suositukset vastaamaan lasten liikuntasuosituksia ja...
Fyysisellä aktiivisuudella on myönteinen vaikutus aivojen terveyteen ja lasten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Lasten liikuntaan käytetty aika ei ole pois...
Jaana Suni ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2016 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä...
Tunteet koettavat koko ajan kertoa meille, mitkä ympäristön ja kehomme tapahtumat ovat hyödyllistä ja mitkä haitallisia. Tunnejärjestelmät myös ohjaavat meitä sekä liikkumaan että välttämään liikuntaa, kirjoittaa apulaisprofessori Lauri Nummenmaa Liikunta...
Mitä saa yli tuhannella liikuntahankkeella ja 20 miljoonalla eurolla? Sitä ei tiedä kukaan, mutta ehkä pitäisi.
Valtion liikuntahallinto sijoitti 20 miljoonaa euroa liikunnan kehittämishankkeisiin vuonna 2016. Keille hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään?
Tiedämme kuinka monella on urheilun ansiosta arvokisamitali kaulassa. Sen sijaan emme tiedä, kuinka monella on urheilun takia mieli maassa, sanoo Teijo Pyykkönen blogissaan.
Huippu-urheilun kabineteissa osataan varautua voittoihin, ei niinkään tappioihin, kirjoittaa Teijo Pyykkönen blogissaan.
Yle panosti kymmenen miljoonaa Rio-tuotantoonsa. Kestääkö se liikuntapoliittisen tarkastelun, kysyy Teijo Pyykkönen blogissaan.