Ajassa

Kuntotestauspäivät 2017 järjestetään 15.–16.3.2017 SGGF-messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Tähtien Salissa. Järjestäjinä toimivat Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntatieteellisen Seuran kuntotestauksen asiantuntijaryhmä...
Liikuntatieteen päivien 2017 kotimaisiksi pääluennoitsijoiksi on kutsuttu professorit Taina Rantanen, Marketta Kyttä ja Sarianna Sipilä. Rantanen luennoi päivillä aktiivisesta ikääntymisestä. Kytän esitelmän teemana on urbaani ympäristö...
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea, Helsingin urheilulääkäriasema, Helsingin yliopiston Liikuntalääketieteen yksikkö sekä Liikuntatieteellinen Seura ry järjestävät yhteistyössä luennon Adapting to Training and Competing in the Heat - Sopeutuminen...
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vajaat kaksi miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 52 hanketta, joista uusia oli 19 hanketta.
Kahdeksansilla Erityisliikunnan päivillä 2014 annettiin perinteiseen tapaan suosituksia soveltavan liikunnan kehittämistyölle. Erityisliikunnan päivien puolivälin rajapyykki on jo ohitettu ja matka jatkuu kohti vuoden 2018 päiviä. On aika välianalyysille...
Kuntotestauspäivillä 2017 on vielä paikkoja jäljellä! Ilmoittaudu mukaan ke 1.3. mennessä. Kuntotestauspäivät 2017 järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, SGGF-messujen yhteydessä, 15.-16.3.2017 yhteistyössä Tampereen messujen (SGGF) ja SLA...
Säännöllinen liikunta, hyvä kestävyyskunto ja hyvät motoriset taidot ovat tärkeitä tekijöitä koulumenestyksen kannalta. Liikunnan tehokas hyödyntäminen elinikäisen oppimisen tukena edellyttää kuitenkin tarkempaa tietoa liikunnan vaikutusmekanismeista ja...
Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta tarkastellaan erityisesti koulutuksen, alan kehittämistyön ja yhteiskunnallisen...
Tämänhetkiset aikuisten liikuntasuositukset antavat harmillisen väärän kuvan siitä, millaista terveyttä ylläpitävä ja edistävä liikunta voi olla. Onkin aika remontoida myös kouluikäisten ja aikuisten suositukset vastaamaan lasten liikuntasuosituksia ja...
Fyysisellä aktiivisuudella on myönteinen vaikutus aivojen terveyteen ja lasten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Lasten liikuntaan käytetty aika ei ole pois...
Jaana Suni ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2016 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä...
Tunteet koettavat koko ajan kertoa meille, mitkä ympäristön ja kehomme tapahtumat ovat hyödyllistä ja mitkä haitallisia. Tunnejärjestelmät myös ohjaavat meitä sekä liikkumaan että välttämään liikuntaa, kirjoittaa apulaisprofessori Lauri Nummenmaa Liikunta...